İmalatı yapılacak olan bir yapının toprak altındaki bölümlerinde, çalışanın can güvenliği ve çevre yapıların güvenliği için genellikle geçici olarak uygulanan toprak tutma yapılarıdır.

Toprağın doğal yapısının kazı sonucu bozulması durumunda toprakta yatay gerilmeler artmakta, yatay ötelemeler başlamaktadır. Bunun sonucunda toprak yatay olarak harekete başlayıp hem çalışanların hem de çevre yapıların güvenliğini tehlikeye atmaktadır.

Ardaşık sıralı kazıklardan oluşan istenilen tasarım momentine ve zemin çeşidine göre gövde ve başlık kirişleriyle imal edilen yapılardır.

Sayfamızı Paylaşın