ANKRAJ

Ankraj, üzerine uygulanan öngerme yükünün kayma yüzeyi gerisinde bulunan taşıyıcı zemine aktarılması prensibi ile çalışmaktadır.

Ankrajlar; derin kazıların emniyetli bir şekilde açılabilmesi için kullanılan yatay destek elemanlarından biridir. Kaya veya zemin ortamlarında yapılacak derin kazılarda, kazı sınırında bulunan düşey perde arkasındaki zemin/kayanın stabilitesini arttırmak veya hareketini minimuma indirmek maksadı ile ankraj sistemleri kullanılır.

Zemin Ankrajı kısımları

Kazı aynasında yatay yada eğimli olarak yapılan delgiler sonucu oluşan kuyularda üretilen zemin ankrajı, temel olarak üç ana kısımdan oluşmaktadır; ankraj kafası, serbest ankraj boyu ve ankraj kökü. Zemin ankrajı bölümlerini oluşturan üç ana kısım ve diğer bileşenler Şekil 3.37’ de belirtilmektedir.

Zemin ankrajı bileşenleri
 
Sayfamızı Paylaşın